nebo
731 04 90 36
Objednání na sportovní prohlídku

Kardiologie

Kardiologická a interní ambulance ÚPSL spol. s r.o. MUDr.Čamek et al. je dislokována na pracovišti bývalé polikliniky Praha 6, Červený vrch – nyní budova Cordeus, Na Dlouhém lánu 11, Praha 6, Červený vrch. Provádíme ambulantní diagnostickou a léčebnou lékařskou péči v oboru kardiologie a v oboru vnitřního lékařství pro dospělou klientelu a mládež. V případě potřeby zajišťujeme následné diagnostické vyšetření a léčbu naším specialistou v akreditovaném lůžkovém zařízení Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, v Nemocnici Na Homolce, v Nemocnici Milosrdných sester Karla Boromějského a ve Fakultní nemocnici Motol. Provádíme preventivní zátěžová kardiologická vyšetření, zjišťujeme závažnost postižení oběhového aparátu a stanovujeme riziko oběhových komplikací při přetížení pro sportovce a při profesním zatížení. Pro náročnou klientelu máme speciální nabídku v programech Basic a Comfort, vyšetření v individuálním termínu, on-line objednání a call centrum. www.kardiologie-camek.cz
Kontakt a adresa na naše dislokované pracoviště: www.kardiologie-camek.cz e-mail: camek@kardiologie-camek.cz ulice: Na Dlouhém lánu 11, Praha 6, PSČ: 160 00 Telefon: +420 251 097 216

KONTAKTY

Ústav preventivního a sportovního lékařství
José Martího 31, Praha 6, 162 52
Budova FTVS UK, blok E
č. dveří E136
e-mail: info@upsl.cz
Tel: 220 172 039, 731 049 036
Ordinační doba: dle objednání
Provozní doba:
Po - Čt 8:00 - 18:00
8:00 - 16:00


Ústav preventivního a sportovního lékařství 2014, 2015 - Všechna práva vyhrazena