nebo
731 04 90 36
Objednání na sportovní prohlídku

Pravidla pro poskytování péče nezletilým pacientům

Souhlas je nutný v těchto situacích:

S jakýmkoli zdravotním výkonem, ať již diagnostickým, preventivním (např. preventivní prohlídka), nebo léčebným, musí být vždy udělen souhlas alespoň jedním rodičem. Tento souhlas nelze nahradit souhlasem další osoby (např. jiný příbuzný apod.). Je tedy nutné, aby nezletilého pacienta vždy doprovázel alespoň jeden z rodičů.

U pacientů starších 15 let může jeden z rodičů udělit souhlas, na jehož základě pak budeme oprávněni poskytovat péči nezletilému již bez dalších souhlasů rodičů. Tedy pokud bude tento souhlas rodičem udělen, již není třeba, aby na každou návštěvu docházel s nezletilým i rodič.

Rodič může písemně určit oprávněnou osobu (osoby), která má právo na informace o zdravotním stavu nezletilého pacienta (prarodiče, druh, teta, sourozenec apod.) např. při doprovodu na běžné vyšetření v ordinaci.

Výjimkou jsou pouze případy neodkladné péče nebo péče povinně poskytované přímo ze zákona (např. povinné očkování). Zde není nutný souhlas rodiče.

Vyplněné a podepsané formuláře je nutné zakládat do zdravotní dokumentace, je tedy vyžadována jejich písemná forma. Tyto formuláře si prosím stáhněte před příchodem do ordinace, kam je s sebou přineste vytištěné a podepsané.

Formuláře můžete stahovat zde:
Souhlas zákonného zástupce nezletilého pacienta staršího 15 ti let
Určení osoby oprávněné dle zákona

KONTAKTY

Ústav preventivního a sportovního lékařství
José Martího 31, Praha 6, 162 52
Budova FTVS UK, blok E
č. dveří E136
e-mail: info@upsl.cz
Tel: 220 172 039, 731 049 036
Ordinační doba: dle objednání
Provozní doba:
Po - Čt 8:00 - 18:00
8:00 - 17:00


Ústav preventivního a sportovního lékařství 2014, 2015 - Všechna práva vyhrazena