nebo
731 04 90 36
Objednání na sportovní prohlídku

Rehabilitace

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PÉČE NEZLETILÝM PACIENTŮM
Rehabilitace
Rehabilitace z latinského slova rehabilitatio (obnovení) představuje komplexní snahu navrátit indisponovaného člověka zpět do aktivního společenského života. Léčebná rehabilitace tak představuje komplex medicínských, preventivních, diagnostických a terapeutických opatření směřujících k obnovení maximální funkční zdatnosti jedince postiženého na zdraví. V našem zdravotnickém zařízení poskytujeme ucelený přístup k léčbě tak, aby co nejlépe vyhovovala Vašim potřebám a posledním lékařským a terapeutickým poznatkům. To velmi výrazně napomáhá urychlení Vašeho zotavení a následnému navrácení do běžného života.
Každý pacient projde vstupním vyšetřením u našeho rehabilitačního lékaře, který zhodnotí aktuální zdravotní stav pacienta, stanoví diagnózu, předá pacientovi doporučení a následně navrhne odpovídající terapie pod vedením našich zkušených fyzioterapeutů.
Nabídka:
individuální přístup zkušených rehabilitačních lékařů a fyzioterapeutů
zaměření na onemocnění páteře a nosných kloubů
prevence poruch pohybového systému
poúrazové stavy
individuální i skupinová zdravotní cvičení
fyzikální terapie – rázová vlna, kryoterapie, vysokovýkonný MLS laser, ultrazvuk,
elektroléčba, magnetoterapie
diagnostika s využitím nejmodernějších technologií: FootScan, Sonografický ultrazvuk atd.
reflexní a vazivové masáže, sportovní masáže, kinesiotaping
alternativní terapie: akupunktura, reiki, ryodoraku
Novinky:
  FootScan®
Exkluzivní vyšetření stoje a chůze nejmodernější technologií na tenzometrické desce FootScan®
za zaváděcí cenu 400,- Kč.

• Diagnostika a následná možnost individuální korekce deformit nohou pomocí speciálních vložek
• Digitální zobrazení funkčních poruch v oblasti chodidel
• Výsledky pomáhají zhodnocení zatěžování nohy při stoji, chůzi i běhu a doporučení vhodného typu obuvi
• Vyšetření je určeno nejen pro pacienty s bolestivou chůzí a deformitami, ale i všem rekreačním a profesionálním sportovcům a zájemcům o prevenci přetížení nohou, bolestí chodidel, deformit či úrazů chodidel.

Diagnostika na desce FootScan není hrazena zdravotní pojišťovnou.
Zaváděcí cena: 400,- Kč (sezení)
Konkrétní termín je nutno domluvit telefonicky nebo osobně na recepci

  MLS ® terapie – vysokovýkonný laser®
MLS® je inovativní terapie, která je založena na emisi synchronizovaných laserových pulzů, které zvyšují protizánětlivý a analgetický účinek současně.
Úkol výzkumu společnosti ASA překročit omezení tradiční Laseroterapie vedl k vytvoření MLS® laserové terapie.

Výhody MLS ® terapie
• odeznění bolesti, zánětu a otoku již po 1. aplikaci
• krátké časy ošetření (3 -10 minut)
• dlouhodobý účinek

MLS®, od výkonu ke kontrole
Koordinované a synchronizované záření
V tradiční laseroterapii je doposud limitem dosáhnout najednou a efektivně silného analgetického efektu (získaného pulzním druhem záření) a současně protizánětlivého účinku (získaného pomocí kontinuálního záření). MLS® laserová terapie dokáže toto omezení překonat, a to díky novému, vyspělému MLS® pulzu. Ten se skládá z koordinovaného a synchronizovaného záření, vícero laserových pulzů. Tyto laserové pulzy jsou navíc různých vlnových délek a mají odlišně modulované záření. Kontinuálně/přerušované záření o vlnové délce 808 nm vytvářející intenzivní protiotokový a protizánětlivý účinek, je synchronizováno s pulzním zářením o vlnové délce 905 nm umožňujících dosáhnout silných účinků proti bolesti. Synchronizace je dosaženo pomocí sofistikovaného elektronického systému, který řídí zdroj laseru a vytváří tak: MLS® – Multiwave Locked System.

Indikace
MLS® laserová terapie je indikována, v případech kdy je třeba odstranit bolest, zánět či otok v nepříliš hluboko uložených strukturách:
• přepětí
• podvrtnutí
• svalové léze
• otoky
• výrony
• bolesti krční páteře
• bolesti bederní páteře
• bolesti temporo-mandibulární kloubů
• bolesti kloubů….

Díky vynikajícím biostimulačním účinkům MLS® pulzů, je terapie indikovaná pro stimulaci obnovy měkkých tkání, jako jsou pojivové tkáně a kůže:
• rány
• popáleniny
• proleženiny
• vředy
• diabetické nohy….

Vysokovýkonný laser urychluje hojení a umožňuje rychlejší návrat do normálního života.

Ošetření vysokovýkonným laserem není hrazeno zdravotní pojišťovnou.
Cena: 200,- Kč (1 aplikace)
Konkrétní termín je nutno domluvit telefonicky nebo osobně na recepci

KONTAKTY

Ústav preventivního a sportovního lékařství
José Martího 31, Praha 6, 162 52
Budova FTVS UK, blok E
č. dveří E136
e-mail: info@upsl.cz
Tel: 220 172 039, 731 049 036
Ordinační doba: dle objednání
Provozní doba:
Po - Čt 8:00 - 18:00
8:00 - 16:00


Ústav preventivního a sportovního lékařství 2014, 2015 - Všechna práva vyhrazena