MUDr. Petr Šrámek, CSc.
Odbornost:
1976 - Fakulta všeobecného lékařství, Praha
1981 - Atestace z Vnitřního lékařství
1983 - Kurz Myoskeletální medicíny a akupunktury
1987 - Atestace z Tělovýchovného lékařství
1990 - Kandidát věd (CSc.)
1995 - Kurz v leteckém lékařství (určený letecký lékař AME)

Praxe:
1976-77 Armádní středisko vrcholového sportu, Dukla Trenčín, lékař střediska
1977-83 Fakultní nemocnice Pod Petřínem, sekundární lékař interního oddělení
1977-95 Fakulta tělesné výchovy a sportu, UK, katedra tělovýchovného lékařství, odborný asistent
1977-87 Lékař reprezentačních výběrů ledního hokeje 16 – 21 let, člen zdravotní komise
1983-85 Institute of Health and Sport Sciences, Tsukuba University, Japonsko, Výzkum v oblasti fyziologie tělesné zátěže, praxe ve fyzioterapii a akupunktuře
1986-95 Lékařská služba první pomoci, Praha 6, pohotovostní služby
1990-95 Vedoucí Katedry tělovýchovného lékařství FTVS UK
1993-95 Ústav preventivního a sportovního lékařství při FTVS, zakladatel, samostatná praxe ve fyzioterapii, interně a tělovýchovném lékařství
1993-95 Harvard Medical School, Division of Sports Medicine, Boston, USA
1993-95 Měsíční stáž udělená od American Collage of Sports Medicine za výsledky výzkumné práce
1995-15 Pharmacon Research Praha/PRA, nemocnice na Strahově, vedoucí klinických studií v oblasti vývoje a výzkumu nových léků
2005-.. Pověřený letecký lékař AME 115C

Členství:
- Česká lékařská komora
- Česká nefrologická společnost
- Česká společnost tělovýchovného lékařství

Vědecká a publikační činnost:
- Přes padesát originálních prací bylo publikováno v českých a mezinárodních odborných časopisech.
- Aktivní účast na 35 mezinárodních konferencích.
- Dokončeno přes 130 klinických studií.
";s:17:"obrazek-cernobile";s:2:"82";s:7:"obrazek";s:2:"83";}i:1;a:5:{s:5:"jmeno";s:18:"MUDr. René Čamek";s:6:"funkce";s:57:"Vedoucí oddělení kardiologie, internista, spolumajitel";s:4:"text";s:1323:"Odbornost:
1976 - promoce na 1. LF UK Praha
1980 - atestace z vnitřního lékařství I. stupně
1990 - atestace z vnitřního lékařství II. stupně
1993 - osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru kardiologie
1993 - osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru interní lékařství
2012 - osvědčení MZ o odborné způsobilosti v oboru vnitřní lékařství 2012
2012 - osvědčení MZ o odborné způsobilosti v oboru kardiologie

Praxe:
1976 – 1980 sekundární lékař FN II – Strahov – hemodialyzační oddělení
1980 – 1981 sekundární lékař FN III – interní oddělení v Nemocnici Pod Petřínem
1981 – 1990 zástupce primáře interního oddělení, vedoucí lékař JIP nemocnice Na Slupi Praha 2
1990 – 2000 odborný asistent katedry Fyzioterapie Fakulty tělesné a sportovní výchovy University Karlovy (FTVS UK)
1994 – .... vedoucí kardiologického a interního oddělení Ústavu preventivního a sportovního lékařství spol. s r.o.

Zaměření:
Preventivní kardiologie, echokardiografie, zátěžové testování, kardiologická farmakoterapie, metabolický syndrom - komplexní léčba