Mgr. Lucie Tesařová
Vzdělání:
- UK v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu,
- Magisterský obor Fyzioterapie

Absolvované kurzy:
- DNS - Dynamická neuromuskulární stabilizace dle prof.Koláře (A, B, C)
- Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
- Komplexní terapie krční páteře (Monada)
- Vrozené a získané vady dětského věku (Fakulní nem. Královské Vinohrady)
- Kinesiology Taping by K-Active (Monica Braun)
- Fyzioterapeutické postupy a metody v těhotenství a po porodu (Rehaspring)
- Fit & Overbal diplom (Face Czech)
- Instruktor zdravotního plavání II. třídy (UK v Praze)
- Konference taping ve fyzioterapii (Ústřední vojenská nemocnice Praha)
- Masér pro sportovní a rekondiční masáže (UK v Praze)
- Instruktor školního lyžování

Terapeutické postupy a metody:
- Terapie hlubokého stabilizačního systému dle Koláře
- Metoda Rozwithy Brunkow
- Akrální koaktivační terapie
- McKenzie metoda
- Vojtova reflexní terapie
- Spirální dynamika
- Brügger koncept
- Agisticko-excentrické kontrakční postupy
- Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
- Senzomotorická stimulace dle Jandy
- Cvičení na labilních plochách (airex, propriofoot, posturomed, bosu, apod.)
- SM systém
- Klappovo lezení
- Metoda Ludmily Mojžíšové
- Postizometrická relaxace
- Mobilizace a manipulace dle Jandy
- Exteroceptivní stimulace dle Hermachové
- Techniky měkkých tkání, míčkování, baňkování
- Reflexní masáž, uvolnění lymfatických cest
- Hatha jóga
- Pilates

Specializace:
- Komplexní vyšetření pohybového systému
- Individuální terapie svalových, kloubních i neurologických poruch
- Hledání příčin obtíží
- Jemné odstraňování bolestí měkkými technikami a reflexní léčbou
- Řešení poruch svalů pánevního dna a rehabilitace po porodu
- Vysvětlení základních principů správného pohybu a dechu
- Prevence poruch pohybového systému
- Úprava techniky při sportování v souladu se správným držením těla
- Aplikace kineziotapingu, laseru, rázové vlny, ultrazvuku a elektroléčby
- Sestavování cvičebního programu pro samostatné domácí terapie