Mgr. Daniela Doubravová
Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislave, Fakulta Ošetrovatelstva a zdravotníckych odborných štúdií
Magisterský obor Fyzioterapie

Absolvované kurzy:

Akrální koaktivační terapie (Špringrová) ACT I.
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (tzv. mobilizace Balcárková)
SM – systém Dr. Smíška (část 1.,2., MUDr. Švejdová)
Kineziotaping - mezinárodní certifikovaný kurz (Rehaspring)
Stimulace bazálních programů a podprogramů dle J. Čápové
Redcord S-E-T 1 Basic (Terapimaster)
Komplexní terapie ramene (Monada)
Stabilizace bederní páteře aktivací HSSp. (Mgr. Veverková)
Seminář – škola chůze amputovaných
Mechanical diagnosis and therapy part A, B, D, E (McKenzie)
Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
Aplikovaná kineziologie – cvičení na míčích a labilních plochách