Mgr. Daniela Doubravová
Slovenská zdravotnická univerzita v Bratislave, Fakulta Ošetrovatelstva a zdravotníckych odborných štúdií
Magisterský obor Fyzioterapie

Absolvované kurzy:

Akrální koaktivační terapie (Špringrová) ACT I.
Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (tzv. mobilizace Balcárková)
SM – systém Dr. Smíška (část 1.,2., MUDr. Švejdová)
Kineziotaping - mezinárodní certifikovaný kurz (Rehaspring)
Stimulace bazálních programů a podprogramů dle J. Čápové
Redcord S-E-T 1 Basic (Terapimaster)
Komplexní terapie ramene (Monada)
Stabilizace bederní páteře aktivací HSSp. (Mgr. Veverková)
Seminář – škola chůze amputovaných
Mechanical diagnosis and therapy part A, B, D, E (McKenzie)
Léčba idiopatické skoliózy metodou aktivní segmentální centrace
Aplikovaná kineziologie – cvičení na míčích a labilních plochách
";s:17:"obrazek-cernobile";s:3:"100";s:7:"obrazek";s:3:"101";}i:3; 5:{s:5:"jmeno";s:24:"Bc. Monika Krejčíková";s:6:"funkce";s:0:"";s:4:"text";s:760:"Vzdělání:
2010 – 2013: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Obor: Fyzioterapie (bakalářský studijní program)
Kurzy:
Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
Fyzioterapie u dětí (Monada)
Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (UK FTVS v Praze)
Neodkladná první pomoc
Semináře:
Seminář Feldenkraisovy metody
Konference:
Konference české společnosti tělovýchovného lékařství (Ostrava 2017)