Bc. Monika Kalíšová
Vzdělání:
2010 – 2013: Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze
Obor: Fyzioterapie (bakalářský studijní program)
Kurzy:
Funkční dynamická stabilizace v kontextu vývojové kineziologie
Fyzioterapie u dětí (Monada)
Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice
Masér pro sportovní a rekondiční masáže mimo oblast zdravotnictví (UK FTVS v Praze)
Neodkladná první pomoc
Semináře:
Seminář Feldenkraisovy metody
Konference:
Konference české společnosti tělovýchovného lékařství (Ostrava 2017)