Mgr. Gabriela Angelová
Vzdělání:
2012 – současnost:
3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Preventivní medicína (doktorandské studium)
2010 –2012:
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: Fyzioterapie (magisterské studium)
2007 – 2010:
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, odbor fyzioterapia (bakalárske štúdium)

Kurzy:
• Míčková facilitace
• Senzomotorická stimulace
• Akupresura
• Instruktor zdravotního plavání II. třidy
• Kurz rehabilitace spastické parézy – A
• Inovačný kurz, Positive Interfering Dual – Tasking
• Diagnostika a terapie funkčných poruch pohybového aparátu
• Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, koncept založený na vývojové kineziologii – časť A, B

Stáže a studijní pobyty:
2014 dvouměsíční studijní pobyt: Fondacione Don Gnocchi Milano, Universita di Milano, Miláno, Taliansko

Publikační činnost:
ODBORNÉ ČLÁNKY:
Cattaneo D, Rasova K, Gervasoni E, Dobrovodská G, Montesano A, Jonsdottir J. Falls prevention and balance rehabilitation in multiple sclerosis: a bi-centre randomised controlled trial. Disabil Rehabil. 2016 Dec 7:1-5. IF 1.191

ABSTRAKT v periodikách (příspěvky na odborných konferencích):

RIMS, ECTRIMS annual conference:

Rasova K, Jandova D, Angel G, Hruskova N, Prochazkova M, Zimova D, Stetkarova I, Spanhelova S, Sosvorova L, Bicikova M. Facilitation physiotherapy influences amount of neuroactive steroids. Mult Scler Journal 2015, 21(4): 505. IF 4.8

Rasova K, Stetkarova I, Zeman J, Rybnickova M., Angel G., Vavrova D., Sedlakova B., Zimova D., Havlik J., Nemeckova M., Szentpetery T. Frequency spectrum pattern of postural oscillatory movement in multiple sclerosis using an accelerometer: a pilot study. ECTRIMS, Barcelona. Mult Scler Journal 2015, Volume: 21(11): 682-683. IF 4.8