Mgr. Kristina Hassmannová
Vzdělání:
2016 – současnost:
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: Fyzioterapie (magisterské studium)
2013 –2016:
Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, obor: Fyzioterapie (bakalářské studium)
Kurzy:
• Mobilizace žeber metodou L.Mojžíšové
• Vztahy mezi dechovými pohyby a posturou (dr.Jiří Čumpelík)
• Kinesiotaping
• Masér pro sportovní a rekondiční masáže