MUDr. René Čamek
Odbornost:
1976 - promoce na 1. LF UK Praha
1980 - atestace z vnitřního lékařství I. stupně
1990 - atestace z vnitřního lékařství II. stupně
1993 - osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru kardiologie
1993 - osvědčení ČLK k výkonu lékařské praxe v oboru interní lékařství
2012 - osvědčení MZ o odborné způsobilosti v oboru vnitřní lékařství 2012
2012 - osvědčení MZ o odborné způsobilosti v oboru kardiologie

Praxe:
1976 – 1980 sekundární lékař FN II – Strahov – hemodialyzační oddělení
1980 – 1981 sekundární lékař FN III – interní oddělení v Nemocnici Pod Petřínem
1981 – 1990 zástupce primáře interního oddělení, vedoucí lékař JIP nemocnice Na Slupi Praha 2
1990 – 2000 odborný asistent katedry Fyzioterapie Fakulty tělesné a sportovní výchovy University Karlovy (FTVS UK)
1994 – .... vedoucí kardiologického a interního oddělení Ústavu preventivního a sportovního lékařství spol. s r.o.

Zaměření:
Preventivní kardiologie, echokardiografie, zátěžové testování, kardiologická farmakoterapie, metabolický syndrom - komplexní léčba