Mgr. Ivan Novák
Vzdělání:
- Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury
- Magisterský obor Tělesná výchova a sport
- Diplomovaný fyzioterapeut od roku 2002

Absolvované kurzy:
- Škola zad - rehabilitační techniky
- Funkční blokády kloubů osového orgánu
- Funkční blokády kloubů končetin
- McKenzie metoda (IDVPZ)
- Komplexní terapie ramene
- Syndrom kostrče a pánevního dna
- Orofaciální oblast a kalva a jejich vztahy
- Projekce bolesti v pohybovém aparátu
- Léčba idiopatické skoliózy metodou a.s. centrace
- Bobath koncept (IBITA)
- McKenzie - the lumbar spine, part A (The McKenzie Inst., Int.)
- McKenzie - the cervical and thoracic spine, part B (The McKenzie Inst., Int.)
- McKenzie - problem solving, part C (The McKenzie Inst., Int.)
- Škola chůze
- Terapeutické využití Kinesiotapu
- Diagnostické a terapeutické postupy využívané při stabilizaci kloubů horních končetin
- Funkční dynamická stabilizace a její trénink
- Akrální koaktivační terapie (Špringrová) ACT I.