Aktuálně

Upozornění COVID-19

Vážení klienti,

důrazně žádáme všechny pacienty, aby dodržovali aktuální hygienická a epidemiologická opatření. Pokud vykazujete známky respiračního onemocnění, nebo jste byli v kontaktu s nakaženou osobou onemocněním COVID-19 zrušte s předstihem vaši návštěvu.

Objednávejte se nejdříve 2 týdny, v případě sportovní prohlídky za 3 týdny po prodělání onemocnění COVID-19.

V případě změny zdravotního stavu nás,  prosím, včas informujte.

Vstup do prostor kliniky je možný pouze s ochranou dýchacích cest dle aktuálně platného nařízení a v případě dětí s jednou osobou doprovodu.

Zátěžové testy v rámci sportovních prohlídek nejsou plošně omezovány, ale na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta může být z rozhodnutí vyšetřujícího lékaře od zátěžového testu upuštěno.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.