Aktuálně

Absence

Upozorňujeme klienty, že nebude-li objednaný termín zrušený minimálně 24 hodin předem, jsme oprávněni účtovat úhradu časové ztráty dle aktuálního ceníku.

Upozornění COVID-19

Vážení klienti,

objednávejte se nejdříve 2 týdny, v případě sportovní prohlídky za 3 týdny po prodělání onemocnění COVID-19. V případě změny zdravotního stavu nás,  prosím, včas informujte.

Důrazně žádáme všechny pacienty, aby dodržovali aktuální hygienická a epidemiologická opatření. Pokud vykazujete známky respiračního onemocnění, nebo jste byli v kontaktu s nakaženou osobou onemocněním COVID-19 zrušte s předstihem vaši návštěvu.

Zátěžové testy v rámci sportovních prohlídek nejsou plošně omezovány, ale na základě aktuálního zdravotního stavu pacienta může být z rozhodnutí vyšetřujícího lékaře od zátěžového testu upuštěno.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.